Yıl: 1999/ Cilt: 1 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 8 /     DOI:

İşletmelerde Mesleki Oryantasyon Eğitimi ve Verimlilik İlişkisi
Araş. Gör. Aşkın KESER
Uludağ Üniversitesi - İ.İ.B.F. - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Günümüzde giderek yoğunlaşan küresel rekabet karşısında işletmelerin, varlıklarını sürdürmek, yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek ve sürekli değişime ayak uydurabilmek amacıyla İnsan Kaynakları Yönetimi ve Toplam Kalite Yönetimi, başta olmak üzere birçok yeni yönetim teknikleri uygulama taraftarı oldukları görülmektedir. 


62993 kez görüldü, 687 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi