Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 5 / No: 723 /     DOI: 10.4026/isguc.563065

Psikolojik Sağlamlığın, Tükenmişlik, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkçe Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama
Dr. Mehmet Fatih KARACABEY, Dr. Kıvanç BOZKUŞ
Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet:

Bu araştırmanın amacı, psikolojik sağlamlıkları yüksek olan öğretmenlerin daha az tükenmişlik yaşamaları sonucu iş tatminlerinin ve örgütsel bağlılıklarının yüksek olup olmayacağını belirlemektir. Urfa ilindeki Suriyeli göçmenlere, 2017 yılının bahar döneminde Türkçe öğreten 430 öğretmenden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin psikolojik sağlamlıklarının yüksek olduğu, tükenmişlik yaşamadıkları, işlerinden tatmin oldukları ve örgütlerine bağlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sağlamlığın, iş tatmini ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin çok zayıf olduğu, tükenmişliğin iş tatmini, psikolojik sağlamlık ve örgütsel bağlılıkla olan ilişkilerinin ters yönlü ve zayıf olduğu, örgütsel bağlılıkla iş tatmini arasında ise zayıf bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sağlamlığın tükenmişliği ters yönlü ve orta düzeyde, tükenmişliğin iş tatminini ters yönlü ve orta düzeyde, iş tatmininin ise örgütsel bağlılığı yüksek düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak psikolojik sağlamlığın tükenmişliği azaltabileceği, düşük tükenmişliğin iş tatminini artırabileceği ve yüksek iş tatmininin örgütsel bağlılığı artırabileceği belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Psikolojik sağlamlık, göçmen eğitimi, örgütsel davranış, kişilik özellikleri, yapısal eşitlik.

Abstract:

The purpose of this research is to determine whether teachers who have high levels of psychological resilience would encounter less burnout and thus would have a high degree of job satisfaction and organizational commitment. Data gathered from 430 teachers who taught Turkish to Syrian immigrants in the city of Urfa during the spring term in 2017 were analyzed. Results of the research indicate that teachers had high levels of psychological resilience, satisfaction, and organizational commitment but no burnout. It has been determined that the relationship between psychological resilience, job satisfaction, and organizational commitment was very weak, that the relationship of burnout to job satisfaction, psychological resilience, and organizational commitment is negative and weak, and there is a weak relationship between organizational commitment and job satisfaction. It also has been determined that psychological resilience affected burnout negatively and moderately, burnout affected job satisfaction negatively and moderately, job satisfaction affected organizational commitment at a high level. As a result, it has been concluded that psychological resilience can reduce burnout, low burnout may increase job satisfaction, and high job satisfaction may increase organizational commitment.


Keywords: Psychological resilience, immigrant education, organizational behavior, personality characteristics,
structural equation.


64031 kez görüldü, 963 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi