Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 671 /     DOI: 10.4026/isguc.422380

Deontolojik Adalet: Örgütteki Kültürel Bağlamın Etkisi
Nihal YAZICI - Doç. Dr. Senay YÜRÜR
Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi - Doç. Dr., Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Özet:

Bu çalışmayla, çalışanların örgüt kültürü algılarının deontolojik adalet algıları üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Birey-örgüt uyumu kuramı, örgüt kültürü algısı ve örgütsel adalet arasındaki ilişkinin kuramsal temelini oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Yalova ilinde faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurum çalışanları üzerinde nicel bir araştırma yürütülmüştür. Yapılan regresyon analizleri sonucunda, çalışanların hiyerarşi ve pazar kültürü algısının deontolojik adalet algıları üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Deontolojik Adalet, Örgüt Kültürü, Rekabetçi Değerler Modeli

Abstract:

This study aimed to analyze the effects of organizational culture perceptions of employees on their deontic justice perceptions. Person- Organization Fit Theory provides a theoretical basis for a relationship between organizational culture perception and organizational justice. The relationships between the variables of this study are explored using quantitative methods. The research data was collected from both public and private sector employees in Yalova, Turkey. The results showed that the perception of hierarchical culture and market culture perceptions have positive effect on the deontic justice perceptions of employees.

Keywords:

Organizational Justice, Deontic Justice, Organizational Culture, Competing Values Model


63961 kez görüldü, 2334 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi