Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 1 Sıra: 8 / No: 580 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0274.x

İşçi Hareketine Tarihsel Bir Bakış:Dünden Bugüne Yaşanan Dönüşümlerin Yapısal Bir Analizi
Yard. Doç. Dr. Hande ŞAHİN
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü

Özet


Tüm dünyada işçi hareketi bir dönüşüm sürecine girmiştir. Hazırlanmış olan çalışma bu dönüşümü, tarihsel bir bakış ile sorgulamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak işçi hareketinin kökenleri sorgulamıştır. Daha sonra hareketin gelişim süreci önemli milatlar yardımıyla tartışılmıştır. İlk hareketler sanayileşme ve makineleşme karşısında bir var olma çabası olarak kabul edilebilir. İşçi hareketine dair önemli bir kırılma ise 1970 sonrasında yaşanmıştır. Özellikle 1970 sonrasında kapitalizm krize girmiş ve kendini revize etmek zorunda kalmıştır. Bu süreçte bu gelişmelere bağlı olarak işçi hareketi daha parçalı ve dağınık bir hal almıştır. Bu sürecin temel dinamikleri çalışma içinde detaylı olarak tartışılmıştır. İşçi hareketinin geçirmiş olduğu dönüşüm ve günümüzdeki biçimleri farklı ülke deneyimleri üzerinden sorgulanmıştır. Günümüz işçi hareketinin ilk dönem işçi hareketlerinden büyük ölçüde ayrıldığı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sınıf, İşçi Hareketi, Sendikal Hareket. 161 Abstract


Labor movements have experienced a transformation in the world. This study aims to analyze the background of this transformation. First of all, the origins of the labor movement have been questioned for this purpose with a historical overview. Then, the development process of movement is discussed with the help of important milestones. The first examples of movements, the roots of which go back to the industrial revolution have a c ollective structure. These first movements can be accepted as a struggle for existence in the face of industrialization and mechanization. There has been a significant break on the movements after 1970. But especially after the 1970s, capitalism has experienced crisis, and then the system has been constrained to revise itself. In this process, the labor movement has become more fragmented and scattered due to these developments. The basic dynamics of this process have been discussed in detail. The transformations of labor movement and current forms have been questioned through the experiences of different countries. It has been observed that current experiences of movements are largely separated from the first period of movements. Key words: Class, Labor Movements, Union Movement Keywords:

62222 kez görüldü, 3716 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi