Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 571 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0269.x

Mikrokredilerin Marko Ekonomik Etkileri: Türkiye ve Dünyadaki Çalışmaların Katkısı Üzerine Bir Literatür Araştırması
Doç. Dr. İsmail ŞİRİNER
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Özet


Özellikle Professör M. Yunus`a Nobel Ödülü verildikten sonra mikrokredi uygulamaları ve üzerine yapılan çalışmalar hızla büyümeye başladı. İlgili yazında özellikle dünyanın azgelişmiş ülkelerinde gerçekleştirilen başarılı mikrokredi uygulaması üzerine pek çok çalışmanın yanısıra başarısız uygulamalar üzerine de çalışmalar yer almaktadır. Ancak bununla birlikte, dünya çapında mikrokredinin yoksulluğun azaltılması ve ekonomiye katkıları üzerindeki etkileri hala sorgulanmaktadır ve yazında ve uygulamada tartışma devam etmektedir. Bu çalışma, dünya ve Türkiye`de yazında ve uygulamadaki mikrokredi çalışmalarını gözden geçirmektedir. Ayrıca, yazında ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yer vermektedir. Asıl amaç, Türkiye`de son on yıllık süreçte mikrokredinin katkıları üzerine yapılan çalışmalara dair bir çerçeve oluşturmak ve ilerisi için öneride bulunmaktır. Akademik çalışmalardaki sonuçlar üzerine yürütülen mikrokredinin istihdam, yoksulluk (gelir dağılımı) ve ekonomik büyümeye boyutları üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Sonuç olarak, mikrokrediye ilişkin yasal düzenlemelerdeki yetersizliğinin ve veri eksikliğinin giderilmesi ile mikrokredi uygulamalarındaki şeffaflığın artırılması gerekmektedir. Öte yandan mikrokredi uygulamalarına yönelik kamu kontrol mekanizmasının kurulması mikrokredinin ekonomiye katkısını artıracaktır. Anahtar Kelimeler:

Mikrokredi, Makro Ekonomi, Ekonomik Büyüme Abstract


Microcredit programs swiftly have sustained to develop in practice and reputation after Professor M. Yunus awarded by Nobel Price. In the literature various studies that determine the great successes of microcredit particularly in less developed part of the world, besides there are many example of unsuccesfull tries. However, the worldwide efficiency of microcredit in alleviating poverty and contributing the economy are still in abeyance and not free from debate in literature and in practices. This paper presents an overview of microcredit research and practices in the world and especially in Turkey. Also it determines by describing some recent challenges met in the theoretical literature and practices. The objective is to deliver a framework of researches for contribution of microcredit that is practiced in last decades in Turkey. In the first part of the study there is analyzes of the concept of microcredit and impacts of microcredit applications on the dimesions of employment, poverty and growth in the world and in Turkey, through examining the results are discussed in the academic studies. As a result, it highlighted that the lack of data and unsufficent regulations within the framework of microcredit practices transparency is necessity; On the other hand, establishing the public control mechanism, of microcredit practices will increase its contribution to the economy. Keywords: Microcredit, Macroeconomic, Economic Growth

62557 kez görüldü, 2224 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi