Yıl: 2014/ Cilt: 16 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 535 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2014.0241.x

Effect of Loneliness at Work on the Employees’ Intention to Leave
Yard.Doç.Dr.Kurtuluş KAYMAZ, Yard.Doç.Dr.Umut EROĞLU, Doç.Dr.Yücel SAYILAR

Özet
İşte yalnızlık duygusu, insan odaklı uygulamalar açısından dikkatli biçimde incelenmesi gereken, çalışan performansı üzerinde etkili önemli sosyo-psikolojik kavramlardan biridir. İşte yalnız hissetme, örgütsel bağlılığı azaltabilmekte, sosyal ilişkileri zayıflatabilmekte, dolayısıyla da çalışan verimliliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durum, çalışanların kurumdan ayrılma niyetlerini de güçlendirebilmektedir. Bu çerçevede yürütülen araştırmanın bulguları da yalnızlık duygusunun kurumdan ayrılma niyetini etkilediğini göstermektedir. Yalnızlık duygusu, sonuçları itibariyle insan kaynakları yönetimi uygulamaları açısından göz önünde bulundurulması gereken bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. İş ortamında ve iş dışında çalışanlar arasındaki sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki formel ilişkilerin düzenlenmesi, ekip çalışmaları, formel ve informel iletişim kanallarının doğru kullanımı ve çalışanlara sosyal, psikolojik destek hizmetlerinin sunulması, yalnızlık duygusunun azaltılması açısından tartışılabilir çözümler olarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, iyerinde yalnızlık, kurumdan ayrılma niyeti, örgütsel bağlılık, çalışan memnuniyeti.

Abstract
As loneliness and loneliness at work are important socio-psychological concepts that affect employee job performance, they should be carefully considered with respect to human-oriented corporate practices. Loneliness at work may decrease organizational commitment and weaken social relationships, thereby adversely affecting the employee’s level of productivity. Loneliness at work may further result in intention to leave and perhaps even culminate in actual leaving behavior. Within this framework, the most notable finding derived from the research is that loneliness at work affects intention to leave. Therefore, “loneliness at work” is an important phenomenon that should be carefully addressed in terms of human resources practices. The development of social relationships between employees both at work and outside of work, the improvement of formal relations between senior and junior employees, team collaboration, the activation of formal and informal communication channels, and the employment of experts providing psychological / social support services are organizational measures that will help to reduce loneliness at work.

Keywords: Loneliness, loneliness at work, intention to leave, organizational commitment, employee satisfaction.

43314 kez görüldü, 2717 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi