Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 517 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0232.x

İş Yeri Desteği: Örgüt, Yönetici Ve Çalışma Arkadaşları Desteğine Genel Bir Bakış
Yard.Doç.Dr.Muazzez Deniz GİRAY
İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Özet
Bu araştırmada iş yeri desteği başlığı altında üç farklı destek türü olan örgüt, yönetici ve çalışma arkadaşları desteği incelenmek istenmiştir. Buna bağlı olarak bu çalışmanın amacı farklı kaynaklardan destek kavramlarını tek tek incelemek ve birbirleriyle ve diğer değişkenlerle olan ilişkilerini ortaya koymaya çalışmaktır. Yapılan tarama çalışmasında bu üç farklı destek türünden örgüt ve yönetici desteğinin benzer sonuç değişkenleriyle ilişkili olduğu ve çalışma arkadaşları desteğinin ise daha çok kişinin sağlık durumuyla ilgili değişkenlerle olan ilişkisinin incelendiği görülmüştür. Ayrıca yönetici desteğinin örgütsel destek algısının bir öncülü olduğundan bahsedilmektedir. Araştırma sonuçları bu üç destek türünün hem kurum hem de çalışan açısından önemli kavramlar olduğunu göstermektedir. Ancak ilgili yazında bu üç kavramı bir arada ele alan çalışmaya pek fazla rastlanılamamasından dolayı, gelecek çalışmalarda bu kavramların birlikte ele alınması hem bu kavramların birbirleriyle olan ilişkisi hem de başka değişkenlerle olan ilişkisini ortaya koymak açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş yeri desteği, örgütsel destek algısı, yönetici desteği, çalışma arkadaşları desteği

Abstract
The main objective of this study was to examine the relationships among perceived organizational support, supervisor support and coworker support, and the linkages between these constructs and some of their common antecedents and consequences. According to literature review, perceived organizational support and supervisor support are related to similar organizational outcomes, but coworker support is related to mostly general health of employees like stress, strain, burnout. Moreover studies show that supervisor support is one of the antecedents of perceived organizational support. These results show that these three forms of work place support is an important determinant of organizational effectiveness and personal well-being. More recent studies have examined three forms of work place support in the same research and assessed the relationships between these concepts and organizational and personal variables.

Keywords: Workplace support, perceived organizational support, supervisor support, coworker support

63969 kez görüldü, 4573 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi