Yıl: 2009/ Cilt: 11 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 354 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2009.0093.x

Stratejik Başarısızlıklar Başarıya Dönüşebilir Mi? Otomotiv Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi
Yrd.Doç.Dr.Veysel AĞCA , Arş.Görv.Duygu KIZILDAĞ
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon ABD

Özet
Bu çalışma, Mintzberg’in niyet edilen ve gerçekleşen strateji yaklaşımı temelinde; strateji oluşturma süreci sonunda ortaya çıkan stratejilerin uygulamada neden gerçekleştirilemediğini; başarısızlığa uğramış stratejilerin başarı yönünde değerlendirilebilecek bir fırsata dönüşebilirliğini ve bu stratejilerin yaşam döngülerini araştırmaktadır. Bu kavramsal çerçeve doğrultusunda çalışmanın uygulamaya yönelik kısmında; örgütlerde niyet edilen stratejiye yönelik kararların uygulanması sonucunda karşılaşılan beklenmedik başarısız sonuçlar ve bu sonuçların seyri Türkiye'nin ilk 500 sanayi firması listesinde ilk 200 arasında yer alan, halka açık bir otomotiv firmasında analiz edilmektedir. Çalışmada; süreçteki beklenmeyen durumlar sonrasında örgütün başarısızlığa uğrayan stratejik kararlarını, sahip olduğu stratejik yeteneklerini uygun zaman ve şartlarda kullanarak başarı yönünde nasıl değerlendirdiği vurgulanmakta, bu bağlamda örgütün elde ettiği başarılara dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Stratejik kararlar, stratejik başarılar, stratejik başarısızlıklar, niyet edilen strateji, gerçekleşen strateji.


Abstract
This study examines the failure reason of particular strategies formed after strategic decision-making in the implementation process, possibilities of transforming these failed strategies to opportunities and also their life cycles in the basis of Mintzberg’s intended and realized strategy approach. In accordance with this conceptual framework, application part of this study analyses unexpected outcomes of intended strategies and the course of these failed strategies faced at publicly held automotive company which is appeared in Turkey’s first 200 industries in the list of 500 industries. Furthermore in this part of this study, it is emphasized that how failed strategic decisions of the company by the reason of unexpected circumstances can be transformed to the success by the usage of available strategic skills of the company on appropriate time in appropriate conditions. In this context, the results of the study showed acceptable outcomes that company acquired after successful management of this process.

Keywords
Strategic decision, strategic success, strategic failure, intended strategy, realized strategy.
45130 kez görüldü, 5419 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi