Yıl: 2022/ Cilt: 24 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 782 /     DOI:

Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında İş Kazalarının Bildirimi Yükümlülüğü ve Sorunlar
Doç.Dr.Mehmet Bulut
Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

ÖZET

İş kazası sigorta kolu, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının en önemli unsurlarından birisidir. İş kazalarına ilişkin verilerin güncel tutulması ve iş kazasına uğrayan sigortalılara sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca gerekli yardımların yapılması açısından iş kazalarının bildirimi oldukça önemlidir. Türkiye’de iş kazalarının bildirim yükümlülüğü işverenlere ve sağlık hizmet sunucularına verilmiş olup bu yükümlülüğün kanunda belirtilen sürede yerine getirilmemesi durumunda, idari para cezası uygulanması, geçici iş göremezlik ödeneklerinin işverenden alınması ve prim teşvikinden yasaklanma gibi yaptırımlar düzenlenmiştir. Ancak gerek bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ve gerekse de idari para cezası düzenlemesi açısından uygulamada bazı sorunlar göze çarpmaktadır. Bu makalemizde, Türkiye’de iş kazası bildirim yükümlülüğüne ilişkin yaptırım uygulamalarında yaşanan sorunlar ilk defa bir akademik çalışmada ele alınmış ve değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: İş kazası, bildirim, iş sağlığı ve güvenliği, idari para cezası.


ABSTRACT

Work accident insurance is one of the most important elements of occupational health and safety practices. The notification of work accidents is very important in terms of keeping the data on work accidents up-to-date and providing the necessary assistance to the insured who have a work accident in accordance with the social security legislation. In Turkey, the obligation to notify work accidents is given to employers and health service providers. If this obligation is not fulfilled by the employer, sanctions such as imposing an administrative fine, receiving temporary incapacity allowances from the employer and prohibition from premium incentives are regulated. However, there are some problems in practice in terms of both the fulfillment of this obligation and the regulation of administrative fines. In this article, for the first time in an academic study, the problems experienced in the obligation to notify work accidents and enforcement practices in Turkey are discussed.


Keywords: Work accident, notification, occupational health and safety, administrative fine.


64894 kez görüldü, 362 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi