Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 766 /     DOI:

İşe Gömülmüşlük Algısının Örgütsel Sosyalleşmenin Sinizm Üzerindeki Etkisinde Aracı Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN
Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi – Meslek Yüksekokulu

Özet: Bu çalışmada, örgütsel sosyalleşmenin sinizm üzerinde etkisinde, işe gömülmüşlüğün aracı etkisi sorgulanmaktadır. Örgütsel sosyalleşme, yeni çalışanların örgütte yerini alabilmesi için gerekli davranış ve tutumları öğrendikleri, kendini örgütle uyumlaştırdıkları bir süreçtir. Örgütsel sosyalleşmenin çalışan ve örgüt arasında kuracağı bağın, işe gömülmüşlük algısını ortaya çıkartabileceği, sinizm algısını azaltabileceği düşünülmektedir. İşe gömülmüşlük, çalışanın ekonomik, sosyal ve psikolojik kazanımlarını değerlendirerek, daha iyi iş fırsatlarına rağmen mevcut işinde, daha yüksek performans gayreti içine girerek çalışmaya devam etmesini ifade etmektedir. Sinizm ise, çalışanın örgütle kurduğu bağın zedelenerek, örgütüne duyduğu güvenin azalmasıdır. İstanbul’da hızlı tüketim ürünleri sektörünün öncülerinden olan firmanın genel merkezinde 250 çalışan üzerinde uygulanan anket sonuçlarına göre, işe gömülmüşlüğün kısmi aracılık etkisinin olduğu çalışmada, örgütsel sosyalleşmenin sinizm duygularını azalttığı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sosyalleşme, İşe Gömülmüşlük, Örgütsel Sinizm


Abstract: In this study, the mediating effect of job embeddedness on the effect of organizational socialization on cynicism is questioned. Organizational socialization is a process in which new employees learn the necessary behaviors and attitudes to take their place in the organization and harmonize themselves with the organization. It is thought that the bond that organizational socialization will establish between the employee and the organization may reveal the perception of job embeddedness and reduce the perception of cynicism. Job embeddedness refers to the employee’s continuing to work in her current job, by making higher performance efforts, despite better job opportunities, by evaluating her economic, social and psychological gains. On he other hand, Cynicism is the loss of trust in the organization by damaging the bond established by the employee with the organization. According to the results of the survey conducted on 250 employees at the headquarters of the company, which is one of the pioneers of the fast moving consumer goods sector in Istanbul, it is seen that organizational socialization reduces the feelings of cynicism in the study in which job embeddedness has a partial mediation effect. 

Keywords: Organizational Socialization, Job Embeddedness, Organizational Cynicism.


4155 kez görüldü, 216 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi