Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 4 Sıra: 5 / No: 736 /     DOI:

Üniversite Çalışanlarında İş-Aile Çatışması: İşkoliklik ve Tükenmişlik Faktörlerinin Açıklayıcı Rolü
Arş. Gör. Sera YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Bu araştırmanın amacı, İstanbul Üniversitesi çalışanlarında iş-aile yaşam çatışmasının açıklayıcı değişkenlerinin rolünü tespit etmektir. Bu doğrultuda, üniversitede akademik, idari ve teknik kadroda bulunan tesadüfü tablolar aracığıyla seçilen 219 çalışana ilişkin değişkenlere göre iş-aile çatışması ilişkisi ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda, iş-aile çatışmasının açıklayıcı değişkenleri yaş, eşin çalışma durumu, günlük ortalama çalışma süresi, tükenmişlik ve işkolikliğin alt boyutları olan işe güdülenme ve işe katılım/bağlılık olarak belirlenmiştir. Öte yandan, aile-iş çatışmasının açıklayıcı değişkenleri ise cinsiyet, eşin çalışma durumu, çocuk sahipliği, pozisyon, günlük ortalama çalışma süresi, iş-aile çatışması, tükenmişlik ve işkolikliğin işe güdülenme ile işe katılım/bağlılık boyutları olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş-aile çatışması, işkoliklik, tükenmişlik, üniversite çalışanları.

Abstract:

The aim of this study is to identify the explanatory variables of work-family life conflict in the employees of Istanbul University. In this context, the relationship between work and family conflict was determined according to the variables of 219 employees selected through the randomized tables in academic, administrative and technical staff at the university. As a result of the research, explanatory variables of work-family conflict were determined as age, working status of the spouse, daily average working time, burnout and, work involvement and drive to work as sub-dimensions of workaholism. On the other hand, explanatory variables of family-work conflict were determined as gender, working status of the spouse, child ownership, position, daily average working time, work-family conflict, burnout, work involvement and drive to work.

Keywords: Work-family conflict, workaholism, burnout, university employees.


2253 kez görüldü, 205 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2020 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi