Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 17 / No: 700 /     DOI: 10.4026/isguc.473622

Sosyal Güvenlikte Yeni Yol Arayışı: “Risk Temelli Sosyal Güvenlik Anlayışından Herkes İçin, Hayat Boyu Sosyal Güvenlik Anlayışına”
Prof.Dr.Yusuf ALPER, Öğr.Gör Duygu AÇIK, Araş.Gör.Ulviye TÜFEKÇİ YAMAN
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Bozok Üniversitesi, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, Sosyal Güvenlik Programı, Arş. Gör. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

Özet:

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre; temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesine rağmen Dünya nüfusunun yalnızca %27’si çağdaş standartlarda sosyal güvenlik hakkından faydalanırken %73’ü yetersiz (kısmen) veya hiç sosyal güvenceye sahip değildir (ILO, 2014:1). Bugün gelinen nokta itibarıyla sanayi toplumu sosyal güvenlik sistemi ve yaklaşımı ile herkesi, her tehlikeye karşı sosyal güvenlik kapsamına alma hedefini gerçekleştirmede güçlükler yaşanmaktadır. 1980’li yıllarda başlayan arayışlar, ILO’nun 2012 tarih ve 202 sayılı Sosyal Koruma Tabanları Tavsiye Kararı ile yeni bir safhaya gelmiştir. 202 sayılı Tavsiye Kararı, sosyal güvenliğin, toplumu oluşturan herkesi, bütün hayatı boyunca sosyal koruma altına alacak bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma çabalarına zemin teşkil edecek gibi görünmektedir. Çabalar ve gelişmeler, 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin, sosyal güvenlikte yeniden yapılanma ve dönüşümün temel esaslarının belirginleştiği bir dönem olacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: 

Sosyal Koruma Tabanları, Herkes İçin Sosyal Güvenlik, Temel (Asgari) Gelir Garantisi, Kapsayıcı Sosyal Güvenlik Sistemleri

 Abstract

Although defined as elements of basic human rights, just as 27% of world popula­tion benefits social security within modern standards also other parts haven’t been covered any social protection system or partially benefits of them (ILO, 2014:1). Universal level of social security benefits has been faced off some difficulties reach about industrial societies norm that has to cover all population to all risk. Novelty seeking of ILO has entered a new phase at Social Protection Floors Recommendation-2012 (no.202) since 1980. Recommendation no.202 seems to be a basis for the endeavor of covering lifelong protection to all person. Endeavours and developments denote as First quarter of the 21st Century will be an essential period for social security where restructuring and transformations become evident.

 Key words:

Social Protection Floors, Social Security For All, Basic İncome Security, Comprehensive Social Security


64139 kez görüldü, 943 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi