Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 5 Sıra: 11 / No: 695 /     DOI: 10.4026/isguc.473614

Sendikalar Örgütlenme Stratejisi İle İlgili Ne Yapıyor? Türk-İş, Disk Ve Hak-İş Örnekleri
Doç.Dr.Sadık KILIÇ, Arş.Gör.Büşra YÜKSEL, Arş.Gör.Ali İhsan BALCI
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Zonguldak, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul.

Özet:

Endüstri ilişkileri yazınında, sendikaların yeniden canlanması için en çok tartışılan konuların başında örgütlenme stratejisi gelmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki üç büyük işçi konfederasyonun ve bunlara bağlı bazı sendikaların örgütlenme stratejisiyle ilgili perspektiflerini ve uygulamalarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sendikalarda çalışan örgütlenme sorumluları ve sendika yöneticileri ile yarı biçimlendirilmiş mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Perspektif bakımından Türk-İş ve DİSK’in örgütlenme stratejisine, Hak-İş’in paydaşlık stratejisine yakın olduğu anlaşılmıştır. Uygulamada ise her üç konfederasyonun da örgütlenme stratejisiyle uyumlu olmadığı fakat bireysel olarak bazı sendikaların eksikliklerine rağmen örgütlenme stratejisini uygulamaya çalıştıkları ortaya çıkmıştır. Son olarak, örgütlenme çabalarının sendikalar-arası haksız bir rekabete dayanmakta olduğu izlenimi edinilmiştir.

 Anahtar Kelimeler:

Sendika, Örgütlenme Stratejisi, Paydaşlık, DİSK, Türk-İş, Hak-İş.

 Abstract

Union organizing has become dominant among most trade unions and industrial relati­ons scholars in advanced -particularly English-speaking- countries. This study is inten­ded to illustrate organizing perspectives and practices of Turkish trade union confede­rations which have different traditions and reflections (Turk-İş: Pragmatic, DİSK: Marxist-Revoluti­onist, and Hak-İş: Religionist-Conservative). For this purpose, we made semi-structured interviews with some organizers and managers in the trade unions. At the end of this study, we have discovered that Turk-Is and DISK have got some perspectives in accord with organizing model, while Hak-İş has explicitly got a partnership perspective. In practice, however, all three confederations have not adequately engaged in organizing strategy as a primary priority even though some individual unions have endeavoured to increase union membership. In addition, an unfair competition between the confederations is observed due to current government’s supports to Hak-İş’s partnership model.

 

Keywords:

Trade Unions, Organising Strategy, Partnership, DİSK, Türk-İş, Hak-İş


59621 kez görüldü, 1974 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2023 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi