Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 3 Sıra: 4 / No: 662 /     DOI: 10.4026/isguc.379226

An Alternative Evaluation Method for Job Satisfaction in Working Life: Mini-Longitudinal Occupational Work Satisfaction
Assoc.Prof.Dr.Kamil ORHAN
Pamukkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Labour Econ. and Industrial Rel., Division of Management and Work Psychology.

Abstract:

In the article, by evaluating job satisfaction under main headings of employee satisfaction, the emotional responses developed by employee towards her/his work are evaluated. Perspective of the article contains two innovative suggestions. First one of these is to gather information about the emotions developed by employees not only from a single company but from a sample representing an occupational group. In this way, it was aimed to reach information about work satisfaction relating with an occupation. Second one is to reach to a mini-longitudinal design by gathering data from the same group for two consecutive years from the field with reference to longitudinal studies. By evaluating data for two years together, it was aimed to enable the consistency of data collected from the group, through the years. Due to the sectoral importance, and demography of labor force, pharmaceutical representatives has been chosen. The study was carried out with the data collected for years 2015 (n=1076) and 2016 (n=1721). According to the results, in the sector generally satisfaction reduced in second year when compared with the first. While there are no significant differences in women and men as regards to occupational work satisfaction, as seniority increased, level of satisfaction also increased.

KeyWords: Job Satisfaction, Employee Satisfaction, Occupational Work Satisfaction, mini-Longitu¬dinal Study, Pharmaceutical Representatives.

 

Özet:

Makalede, iş doyumu, çalışan memnuniyeti ana başlıklarında ele alınabilecek çalışa¬nın işine veya işyerine karşın geliştirdiği duygusal tepkiler ele alınmıştır. Konu uzun sayılabilecek bir geçmişe sahip olmasına karşın bu konuda, gerek kavramsal gerekse kuramsal uzlaşma tam olarak sağlanamamıştır. Bu makalenin, iki yenilikçi bakış açısı önermektedir. Bunlardan ilki, çalışanların işlerine karşı geliştirdikleri duyguları sadece bir firmadan toplamak yerine, bir meslek grubunu oluşturan örneklemden toplanmasıdır. Böylelikle, bütünsel olarak bir mesleğe ilişkin çalışma memnuniyetine ulaşılması hedeflenmiştir. İkincisi ise, boylamsal çalışmalara referansla alandan iki yıl peş peşe aynı gruptan veri toplanarak mini boylamsal bir dizayna ulaşılmasıdır. İki yıllık veri bir arada ele alınarak, gruptan toplanan verilerin, yıllar içindeki tutarlılığını sağlamak hedeflenmiştir. Ça¬lışmada, sektörün kurumsallaşmış yapısı, önemi ve işgücü demografisi sebebi ile ilaç sektörü seçilmiştir. İlaç sektörü, Türkiye ve Dünya piyasasındaki önem ve ağırlığından hareketle özel olarak seçilmiştir. Aynı zamanda sektörün yapısı gereği personel hareketliliğinin de yüksek olduğu bir sektördür. Çalışma, 2015 ve 2016 yılında toplanmış verilerle yürütülmüştür. Sektörde tıbbi mümessil olarak çalışan ilk yıl 1076, ikinci yıl 1721 kişiden sağlıklı ve kullanılabilir veri elde edilmiştir. Sonuçlara göre, sektörde genel olarak memnuniyet 2016 yılında 2015 yılından daha düşüktür. Kadınlar ve erkekler mesleki çalışma memnu¬niyeti açısından farklılaşmazken, kıdem arttıkça memnuniyet düzeyi de artmaktadır. Firmalar arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmalar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:İş Tatmini, Çalışan Memnuniyeti, Boylamsal Çalışma, İlaç Mümessili


2014 kez görüldü, 840 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi