Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 648 /     DOI: 10.4026/isguc.346251

Toplum Yararına Programların Kadın İşsizliği ile Mücadeledeki Etkinliği: Tokat İli Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Umur AŞKIN-Yrd. Doç.Dr. Elif Özlem AŞKIN
Yrd. Doç. Dr. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:

Sosyo-ekonomik bir sorun olan işsizliği önleme de aktif istihdam politikası araçları etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada aktif istihdam politikası araçlarından ‘toplum yararına programlar (TYP)’ın kadın işsizliğini önlemedeki etkileri Tokat’ta incelenmekte ve kadın işsizliği ile savaşımda TYP’den yararlanılabilmesi için önerilerde bulunulmaktadır. TYP’den yararlanan kadınlara istihdam edilebilirliklerini artırmak ve iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim verilmemektedir. Program kadınların beceri düzeylerinde bir gelişme sağlamamaktadır. TYP’den yararlanan kadınlar, ev içi sorumlulukları çerçevesinde öğrendikleri işleri yapmaktadır. Bu işler, düşük nitelikli, güvencesiz, geçici işlerdir. TYP, kadınlar için işgücü piyasasında eğretileşmeyi arttırmaktadır. Program, insan onuruna yakışır işler yaratan makro-ekonomik politikalar eşliğinde uygulanırsa başarılı olabilir.


Anahtar Kelimeler: Kadın işsizliği, aktif istihdam politikası, toplum yararına program, toplumsal cinsiyet, Tokat

Abstract:

Active employment policy instruments are effectively used for preventing the socio-economic problem of unemployment. In this study, active employment policy instruments of the ‘public work programs (PWP)’s effects are examined on the prevention of female unemployment in Tokat and some suggestions are made in order to benefit from PWP in combating female unemployment. No vocational training is given to enhance the employabity and to facilitate employment of women who benefit from PWP. The program does not provide any improvement in women’s skill level. Women benefiting from PWP work in jobs in which has learned within the framework of domestic responsibilities. These jobs are low-skilled, precarious and temporary. PWP increases precariousness of the labor market for women. The program can be successful if macro-economic policies that create decent jobs will be implemented.

Key Words: Female unemployment, active employment policy, public work program, gender, Tokat


2318 kez görüldü, 248 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2018 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi