Yıl: 2017/ Cilt: 19 Sayı: 2 Sıra: 2 / No: 655 /     DOI: 10.4026/isguc.371028

Farklılıkların Yönetimi Yaklaşımına İlişkin Eleştirel Bir Literatür İncelemesi
Yrd. Doç.Dr. Duygu ACAR ERDUR
Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abstract:

Diversity Management (DM) is a management approach that emerged in the United States in the 1990s and has gained popularity in many countries, particularly in Europe, in a short period of time. Although it is considered important in terms of bringing issues such as identity and diversity into the agenda of the organizations, it has also been exposed to various criticisms regarding its aims and the way it is implemented. In this context, issues such as the way of diversity handled and the linkage with business interests are discussed and also its universality and contribution to solve the power inequalities in the organizations are questioned. This study aims to present a critical literature review of DM based on these basic points.

Keywords: Diversity management, diversity, critical literature, literature review

 

Özet:

Farklılıkların yönetimi (FY) 1990’larda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış ve kısa süre içinde başta Avrupa’da olmak üzere pek çok ülkede popülerlik kazanmış bir yönetim yaklaşımıdır. Kimlik, farklılık gibi konuları işletmelerin gündemine taşıması açısından önemli kabul edilmekle birlikte FY yaklaşımı, amaçları ve uygulanma biçimi ile ilgili olarak çeşitli eleştirilere de maruz kalmıştır. Bu kapsamda, FY yaklaşımı çerçevesinde farklılıkların ele alınış şekli, işletme çıktıları ile ilişkilendirilmesi gibi konular tartışılmakta ve FY yaklaşımının işletme içindeki güç eşitsizliklerini çözmeye dönük katkısı ile evrensel bir yönetim yaklaşımı olarak kabul edilip edilemeyeceği de sorgulanmaktadır. Bu çalışma, bu temel noktalardan hareketle, FY’ye ilişkin eleştirel bir literatür incelemesi sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Farklılıkların yönetimi, farklılık, eleştirel literatür, literatür incelemesi


1457 kez görüldü, 238 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi