Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 765 /     DOI:

Farklılıklar Takımları Daha Başarılı Yapar Mı? Takımlarda Bilişsel Ayrışmanın Takım Dinamikleri Ve Çıktıları İle İlişkisine Dair Teorik Bir Değerlendirme
İpek KOÇOĞLU
Assistant Professor, Kean University – School of Management & Marketing

Özet:İş dünyası giderek farklılaşan bir işgücünden oluşmakta ve birçok alanda farklılıklara sahip çalışanlar bir araya gelerek aynı çalışma takımının bir parçası olmaktadır. Takımlar üzerine yapılan araştırmalar çoğunlukla bu farklılıklardan yüzeysel düzeyde yani demografi, cins, ırk, ya da kuşak farklılıkları gibi gözle görülür olanlara odaklanmaktadırlar, ancak takım üyelerinin derinde yatan bilişsel farklılıklarını daha kapsamlı anlamaya yönelik çalışmaların eksikliği dikkat çekmektedir. Takım üyelerinin düşünce biçimi, algı ve değerleri gibi zihinsel süreçlerinin önemli bileşenlerinden oluşan takım bilişindeki farklılıklar takım dinamikleri ve çıktıları üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Ancak bilişsel farklılığın kapsamına ve hangi zihinsel süreçlerde etkin olduğuna dair kapsamlı araştırmaların olmaması bu alanda ilerlemeyi ve dolayısıyla takım bilişsel farklılıklarının olumlu etkilerinden yararlanmayı engellemektedir. Bu araştırmanın amacı; takım bilişsel farklılığının kapsamını incelemek ve farklı düzeylerde ortaya çıkan etkilerini değerlendirmektir. Takım bilişinin bilinçli reflektif (C-sistemi) ve bilinç dışı refleksif (X-sistemi) olmak üzere iki düzeyde açığa çıkan farklılıklardan oluştuğunu öneren bu çalışmada, bu iki düzeydeki bilişsel farklılıkların takım dinamikleri ve takım etkinliği üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik teorik bir altyapı oluşturmak açıklanmaktır. Bu araştırma, takım literatürüne iki ayrı katkı yapmayı amaçlamaktadır.


Anahtar Kelimeler: Takım Farklılıkları, Takımlarda Bilişsel Farklılıklar, Reflektif ve Refleksif Biliş, Takım Yaratıcılığı, Takım Uyumu, Takım İle Özdeşleşme, Takım Yenilikçiliği, Takım Performansı


Abstract: Workplace is becoming increasingly diverse where employees having differences in a broad spectrum of demographic, gender, racial, and generation categories come together to form teams. Research on team diversity predominantly focuses on easily recognizable surface-level diversity overlooking the deeply laden cognitive diversity in teams. Cognitive diversity in teams that involves differences in thinking, values, and perceptions of team members is suggested to have important implications on team Dynamics and team outcomes. However, lack of a nuanced understanding on what constitutes cognitive diversity impedes any research progress that can explore the positive effects of team cognitive diversity. This research aims to theoretically explore the content of team cognitive diversity and examine its effects at different levels of cognition. It is argued that team cognitive diversity manifests at two levels namely; reflective and reflexive cognitive diversity and develops a theoretical model that looks at the effects of these two different aspects of team cognitive diversity on team Dynamics such as team creativity, team synergy, and team identification, and on team outcomes namely team innovativeness, and team performance.

Keywords: Team Diversity, Team Cognitive Diversity, Reflective and Reflexive Cognition, Team Creativity, Team Synergy, Team Identification, Team Innovativeness, Team Performance


4028 kez görüldü, 205 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi