Yıl: 2021/ Cilt: 23 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 764 /     DOI:

Postalar Halinde Çalışan İşçilerin Hafta Tatili İzinleri
Cem BALOĞLU
İş Başmüfettişi:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Özet: Şüphesiz hafta tatili izin hakkı birçok çalışan için çalışma hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle de, hem anayasa hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Bunun yanında, hafta tatili izniyle ilgili birçok yasal düzenleme de yürürlüğe konulmuştur. Diğer çalışanlar gibi, postalar halinde çalışan işçiler de bu hakka sahiptir, Bu hak tüm çalışanlara tanınmıştır. Ancak, postalar halinde çalışan işçilerin hafta tatili izinlerini ne şekilde kullanabilecekleri doktrin ve uygulamada tartışma konusudur. Bu makalede, öncelikle hafta tatili izin hakkından bahsedilerek, postalar halinde çalışan işçilerin hafta tatili izin haklarıyla ilgili değerlendirilmede bulunulmaktadır. 


Anahtar Kelimeler: Hafta, İşçi, İzin, Posta, Tatil.Abstract: Undoubtedly, weekly rest right is an indispensable part of working life for many employees. For this reason, it is guaranteed by both constitution and international conventions. In addition, many legislative arrangements have been put into effect about it. As well as other employees, workers who are working in shifts have this right, This right is vested to all employees. But, how they can use this right is controversial in doctrine and practice. In this article, first of all, it is mentioned about the weekly rest right and then evaluated the weekly rest rights of the workers who work in shifts.

Keywords: Week, Worker, Rest, Shift, Holiday.


4864 kez görüldü, 302 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2022 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi