Yıl: 2020/ Cilt: 22 Sayı: 3 Sıra: 2 / No: 751 /     DOI:

İşyerinde Negatif Duyguların Yönetimi: İnfaz ve Koruma Memurlarının (Gardiyanların) Duygusal Emek Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Araş.Gör.Damla CAN - Prof.Dr.Serap ÖZEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet:
Bu çalışma, infaz ve koruma memurlarının kendilerine özgü çalışma koşulları altında duygusal emek süreçlerini inceleyerek, duygusal emek davranışlarını ortaya koymaktadır. Çalışma, duygusal emeğin olumlu duygularla özdeşleştirildiği çalışma alanlarında gerçekleştirilmemesi ve konuyu alışılagelmişin dışında bir meslek grubuyla incelemesi sebebiyle önemlidir. Çalışmanın amacı, otorite sağlamak ve katı görünmek mecburiyetinde olan infaz ve koruma memurlarının duygu yönetim süreçlerini ve sergiledikleri duygusal emeğin sonuçlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nitel araştırma yönteminin kullanılmasına karar verilmiş ve 13 infaz ve koruma memuru ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, infaz ve koruma memurlarının önemli bir kısmının yüzeysel duygusal emek davranışı gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu durumun infaz ve koruma memurlarının fiziksel ve psikolojik sağlığının yanı sıra aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İnfaz ve Koruma Memuru, Gardiyan, Duygu Düzenleme, Duygu Yönetimi.

Abstract:

This study reveals emotional labor behaviors by examining the emotional labor processes of the prison officers under their specific working conditions. The study is important because it is not conducted in workplaces where emotional labor is identified with positive emotions, and it examines the subject with an unconventional occupational group. The aim of the study is to examine the emotional management processes of the prison officers, who are obliged to gain authority and appear tough, and the consequences of their emotional labor. In accordance with this purpose, it was decided to use the qualitative research method in the study and in-depth interviews were conducted with 13 prison officers. The findings revealed that a significant amount of the prison officers exhibited superficial emotional labor behavior. It has been observed that this situation negatively affects the physical and psychological health of the prison officers, as well as their family and social lives.

Keywords: Emotional Labor, Prison Officer, Correctional Officer, Emotion Regulation, Emotion Management.

63439 kez görüldü, 406 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi