Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 4 / No: 722 /     DOI: 10.4026/isguc.563063

Endüstri 4.0 ve Bu Paradigmanın Örgüt Yönetimi Üzerindeki Olası Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYTAR
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü

Özet:

Sanayi devrimlerinin en önemli özelliği sürekli gelişim göstererek yeni değişimlere yol açmasıdır. Bu değişimlerin küresel ekonomik, sosyal ve siyasi bir takım etkileri bulunmaktadır. Küresel ekonomik sistemin yapı taşı olan işletmelerin bu etkilerin farkında olması süreklilikleri açısından stratejik bir önem arz etmektedir. Endüstri 4.0 yaklaşımı Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler açısından çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Endüstri 4.0’ın en önemli avantajı, endüstri gelişim sürecindeki deneyimlere gereksinim duyulmadan Endüstri 4.0 vizyonlu yatırımlara imkan tanımasıdır. Türkiye, sahip olduğu insan kaynağı potansiyeli ile Endüstri 4.0 yaklaşımın tam merkezinde yer almalıdır. Endüstri 4.0 devrimi bu konumlandırmaya uygun bir yapısal özelliğe sahiptir. Dolayısı ile bu çalışmanın amacı yönetsel açıdan Endüstri 4.0 sürecinin içeriğini, önemini, etki alanını ve yarattığı fırsat ve tehditleri ortaya koyarak, Endüstri 4.0 hakkında farkındalık yaratmaktır.


Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Örgüt, Yönetim, Siber Fiziksel Sistemler.

 

Abstract:

The most important feature of industrial revolutions is that it leads to new changes by continuous improvement. These changes have global economic, social and political effects. It is of strategic importance in terms of the continuity of the businesses that are the building blocks of the global economic system to be aware of these effects. Industry 4.0 approach offers significant opportunities for emerging economies such as Turkey. The most important advantage of Industry 4.0 is that it allows Industry 4.0 visioned investments without the need for experience in industry development. Turkey must be located in the heart of Industry 4.0 approach with human resource potential. The industry 4.0 revolution has a structural feature that fits
this positioning. Therefore the aim of the study from the managerial point of view is to reveal the content, importance, domain and opportunities and threats created by Industry 4.0 process and to raise awareness about Industry 4.0.


Keywords: Industry 4.0, Organization, Management, Cyber-Physical Systems.
64945 kez görüldü, 1075 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi