Yıl: 2019/ Cilt: 21 Sayı: 2 Sıra: 6 / No: 720 /     DOI: 10.4026/isguc.544917

Güvencesiz Çalışma ve Mücadele Biçimleri Açısından José Luis Valle`nin Workers (İşçiler) Filminin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğba DOÄžAN
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Özet:

20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze, neoliberalizm küresel ölçekte politik, ekonomik ve toplumsal alanı etkilemiştir. Ayrıca sosyal hakların sınırlandığı, kayıtdışı istihdamın arttığı ve işçilerin güvencesizleştiği yeni bir istihdam rejimi yaratmıştır. Bu yeni rejim, işçilerin hem çalışma koşullarını ağırlaştırmıştır hem de emeklilik dönemleri belirsizleştirmiştir. Makalede, kayıtdışı istihdama, göçmen emeğine ve güvencesiz çalışanların haksızlıklara karşı mücadele etme biçimlerine odaklanılarak, Jose Luis Valle’nin Workers (İşçiler) filmi değerlendirilecektir. Film, Meksikanın kuzey sınır kenti Tijuana’nın, neoliberal politikalarla şekillenmiş istihdam rejiminde emekli olmaya çalışan iki işçiyi anlatmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İşçi filmleri, Düzensiz göçmen, Güvencesizlik, Sabotaj, Meksika

Abstract:

From the last quarter of the 20th century to the present day, neoliberalism has affected the political, economic and social spheres on a global scale. It has also created a new employment regime where social rights are limited, informal employment increases and workers become precaria. This new regime both aggravated the working conditions and obscured retirement periods of workers. In the article, Jose Luis Valle’s Workers film will be evaluated with a focus on informal employment, immigrant labor and the ways in which precarious workers struggle against injustice. Film depicts two workers who are trying to retire in employment regime of Mexico’s border town, Tijuana, which is shaped by neoliberal policies.


Keywords: Labor films, Irregular immigrant, Precarity, Sabotage, Mexico


64261 kez görüldü, 1014 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi