Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 7 / No: 708 /     DOI: 10.4026/isguc.504205

1980'li Yıllarda Türkiye'de Ekonomide Yaşanan Değişimler
Dr.Öğr.Üyesi Memet Zencirkıran
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

ÖzetTürkiye`de 1980`li yıllarda ekonomide köklü dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşümün etkileri farklı boyutlarıyla önemli tartışmalara yol açmıştır. Türkiye`de 1980`li yıllarda ekonomideki köklü dönüşüm, 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlamış ve bu kararların mimarı olan Turgut Özal`ın 1983 yılında Başbakan olmasıyla birlikte, 1980`li yıllar boyunca devam etmiştir. 1980`li yıllarda izlenen ekonomi politikalarının öncelikli hedeflerinden birisini, devletin ağırlıkta olduğu karma ekonomi sisteminden, serbest piyasaya dayalı bir sistemin Türkiye`de yerleştirilmesi oluşturur. Makalede 1980`li yıllarda Türkiye`de ekonomide yaşanan değişimler ve bu değişimlerin etkileri analiz edilmektedir.


Anahtar Kelimeler:Ekonomik değişim, Turgut Özal, 1980`li yıllar

AbstractTurkey has been facing deep social economic transformation since beginning the 1980`s on neo-liberal policies shadow. Transformation process has debated at different aspects in scholarly. The general opinions about economic and social transformations of Turkey in the ‘80s has assumed that neo-liberal transformative era starting with decisions of 24th January and stiffen with Özal whom became prime minister. Economic and social policies in the neo-liberal era at the ‘80s have aimed to replace pro-etatist mixed economy to liberal market regimes. This study tried to understand the transformative era of Turkey in the `80s and reflections on social structure.


Keywords: Economic changes, Turgut Ozal, The ‘80s in Turkey.

62858 kez görüldü, 1539 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi