Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 6 / No: 707 /     DOI: 10.4026/isguc.504202

İşe Alma ve Yerleştirmede Nepotizm
Mert Okan Yazıcı-Doç.Dr.Barış Şeçer
Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özetİstihdam, ekonomi ve eğitim sistemlerinde meydana gelen birçok sorun nedeniyle hem örgütler hem de kişiler, işe alma ve yerleştirme surecinde kayırma uygulamalarına başvurmaktadır. En çok başvurulan kayırma turu ise nepotizmdir. Nepotizm, giderek artan bir eğilim göstermiş ve sorunları beraberinde getirmiştir. Bu nedenle nepotizmin kişisel nedenlerinin araştırılması gereklidir. Çalışmada yaşamının bir evresinde nepotizme başvurarak işe alınmış ve yerleştirilmiş 16 katılımcı ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nepotizme başvurma nedenlerinden hareketle; nepotizm algıları, başvuruları sonucunda karşılaştıkları olumlu ve olumsuz sonuçlar, başvurdukları uygulamalar, nepotizm yoluyla başka birinin istihdamını sağlayıp sağlamayacakları ve nepotizmin en aza indirilmesi için geliştirdikleri çözüm önerileri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bunun sonucunda katılımcıların beş nedenle nepotizme başvurdukları tespit edilmiştir. Bunlar; deneyimsizlik, askerlik, uzun suren işsizlik, aile şirketi olması ve ailenin görev algısı şeklindedir.


Anahtar Kelimeler: İşe Alma ve Yerleştirme, Nepotizm, Kayırmacılık

AbstractBoth organizations and individuals have resorted to favoritism in recruitment and placement because of problems in employment, economy and education systems. The most resorted type of favoritism is nepotism. Nepotism has shown an increasing trend and brought many problems in many areas. For this reason, it has become necessary to research personal reasons of nepotism. On the study, qualitative research has been carried out with 16 participants who were recruited and placed by nepotism in a stage of their life. In the study, based on the reasons for resorting to nepotism, it have been trying to explain that nepotism perceptions, positive and negative consequences of their resorting, other applications they resorted, whether or not they will provide employment for someone else by nepotism and solution suggestions they have developed for reduce nepotism. As a result it was determined that the participants were resorted to nepotism for five reasons. These are inexperience, military service, long run unemployment, being family business and duty perception of family.


Keywords: Recruitment and Placement, Nepotism, Favoritism

63507 kez görüldü, 2323 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi