Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 4 Sıra: 4 / No: 705 /     DOI: 10.4026/isguc.504172

Y Kuşağının Kariyer Değerleri ve Kişilik Özelliklerinin Araştırılması ve Karşılaştırılması
Prof.Dr.Deniz Kağnıcıoğlu-Dr.Öğr.Üyesi Emin Cihan Duyan-Araş.Gör. Hilmi Etci
Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet
Aynı zaman diliminde doğmuş ve ortak özelliklere sahip bireyleri tanımlamak için kuşak kavramı kullanılmaktadır. Her donemin kendine özgü hakim değerleri ve bunların şekillendirdiği düşünce ve davranış kalıpları bulunmaktadır. Bunların analiz edilmesi ve öngörülerde bulunulabilmesi için donemin içerisindeki bireylerin özelliklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Günümüzde çalışma hayatı içerisinde yer alan dört kuşak bulunmaktadır. Bunlar Bebek Patlaması, X, Y ve Z kuşaklarıdır. Y Kuşağı, son yıllarda işgücü piyasası içerisinde önemli bir rol üstlendiği için üzerinde daha çok durulmakta ve özellikleri tartışılmaktadır. Çalışma hayatında sayısal olarak önemli bir yere sahip olan Y kuşağının bireysel özelliklerinin tespit edilerek, bu özelliklerin kariyer yönelimlerine etkilerinin incelenmesi çalışma hayatının kalitesi acısından önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada Y kuşağının temel kişilik özellikleri ortaya konularak; Y kuşağının kişilik özellikleri ile kariyer yönelimleri arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Araştırmada, yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak Y Kuşağının içerisinde yer alan bireyler (1980-1995 yılları arasında doğan), çalışma hayatı içerisinde olanlar ve çalışma hayatına yeni atılacak olan üniversite son sınıf öğrencileri olarak iki grupta incelenerek kariyer yönelimlerinde gruplara göre bir farklılaşma olup olmadığı belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Kariyer Değerleri, Beş Faktör Temel Kişilik Özellikleri

AbstractGeneration term is used for identifying individuals that were born in same time zone and have common characteristics. Each period has its own dominating values, ideas and behaviour patterns shaped by these values. For analyzing and forecasting all these, it is necessary to reveal characteristics of individuals within the period. At the present time there are four generations taking part in work life. These are baby boomers, X, Y and Z generations. Generation Y is more emphasized and discussed due to its important role in labor market in recent years. Determining personal characteristics of generation Y, examining the effects of these characteristics on career orientation is important for increasing the quality of working life of the generation which has an important position in work life. For this purpose, in this study, the aim is to reveal the basic characteristics of generation Y and research the relationship between personal characteristics and career orientation of generation Y. Different from other studies, with this study, individuals who take part in generation Y (born 1980-1995) is analyzed in two groups: those who are already in working life and those final year students who will enter the working life. Differences in the career orientation of the groups are determined.


Keywords: Generation Y, Career Anchors, Big Five Personality Scale.

62201 kez görüldü, 1026 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi