Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 674 /     DOI: 10.4026/isguc.422384

Sanal Kaytarmanın Öncülleri, Sonuçları ve Kontrolü Üzerine Bir Derleme
İrem METİN ORTA - Elis GÜNGÖR
Atılım Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Özet

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte internet kişisel yaşamın ve iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Buna göre akademisyenler sanal kaytarmayı işyerindeki sapkın davranışlardan biri olarak tanıtmış ve sanal kaytarmayı çalışma saatleri içerisinde çalışanların interneti işle ilgili olmayan amaçlar için kullanması olarak tanımlamıştır. Sanal kaytarma faaliyetleri arasında kişisel e-postaları kontrol etme, işle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret etme, internet alışverişi, online oyun ve kumar oynama ve yasal olmayan müzik indirme sayılabilir. Sanal kaytarma kişilerin iyi oluş hali için olumlu etkilere sahip olsa da pek çok araştırma örgütler için verimliliğin düşmesi gibi olumsuz sonuçlara sebep olduğunu göstermiştir. Bu yazı sanal kaytarmayla ilgili pek çok çalışmanın bir derlemesidir. Özellikle sanal kaytarmanın öncüllerini ve bireysel ve örgütsel sonuçlarını ortaya koymaktadır. Buna ek olarak örgütlerde sanal kaytarmanın kontrolü amaçlı çeşitli yollar önermektedir. Dolayısıyla bu derleme ilgili alanda çalışan araştırmacılara ve uygulayıcılara önemli bir kaynak olacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Sanal kaytarma, kişisel internet kullanımı, sapkın davranış, üretim karşıtı davranış,
siber psikoloji

Abstract:

With the technological advances in the last few decades, internet has become an inevitable part of personal and business life. Accordingly, scholars have introduced cyberloafing as one of the counterproductive behaviors at workplace, and defined it as the employees’ voluntary use of internet for non-work related purposes during working time. Activities pertaining to cyberloafing include checking one’s personal email, visiting non-work related websites, online shopping, gaming and gambling, and downloading music illegally. Even though cyberloafing may have some positive effects for the individual’s well-being, considerable research suggests that it leads to negative consequences including decreased productivity in organizations. The current paper reviews the growing body of literature on cyberloafing. In particular, it identifies the antecedents and consequences of cyberloafing for the individual and organizational well-being. In addition, it discusses several ways in order to manage with cyberloafing in organizations. Thus, this paper contributes to researchers and practitioners in the related area.

Keywords: Cyberloafing, personal internet use, deviant behavior, counterproductive behavior, cyber psychology


63544 kez görüldü, 2136 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi