Yıl: 2018/ Cilt: 20 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 670 /     DOI: 10.4026/isguc.422377

Ölçme Değişmezliği ve Çoklu Grup Analizleri
Nuran BAYRAM
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

Özet:

Yapılan çalışmalarda bireylerin tutum veya algılarını ölçmek için geliştirilen ölçeklerin psikometrik niteliklerinin ölçeğin uygulanacağı tüm gruplarda (cinsiyete, sosyo - ekonomik durum, etnik köken vb) değişmezliğinin test edilmesi önemlidir. Çünkügeliştirilen bir ölçeğin tüm gruplarda aynı özelliği ölçtüğü varsayılır. Bu varsayım altında yapılan karşılaştırma ve analizlerin doğruluğu anlamlı olur. Eğer bu durum gerçekleşmezse o zaman yapılan analiz ve karşılaştırmalar anlamlılığını kaybedecektir. Bu nedenle öncelikle çalışmalarda kullanılacak ölçeklerin gruplarda ölçme değişmezliğini sağlayıp sağlamadığı test edilmelidir. Bu çalışmada doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi uygulamalarında ölçme eşdeğerliliğinin nasıl sağlandığı konusu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biçimsel Değişmezlik, Ölçme Değişmezliği, Yapısal Değişmezlik


64404 kez görüldü, 2157 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi