Yıl: 1999/ Cilt: 1 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 6 /     DOI:

Ücretleme Sistemlerini Toplam Kalite Yönetimi ile Uyumlaştırmaya Yönelik Öneriler
Yard. Doç. Dr. Bilçin TAK
Uludağ Üniversitesi - İ.İ.B.F. - İşletme Bölümü

Toplam kalite yönetimi üst yönetim, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlardan oluşan dörtlü bir ana düzlem üzerine inşa edilmektedir. Sözkonusu düzlem kalite araç ve tekniklerinin kullanılarak kuruluşun mevcut performans düzeyinin sürekli iyileştirmesi mantalitesi ile desteklenmektedir. Üst yönetimin Toplam Kaliteye ulaşma yolculuğuna aktif katılımı ve desteği diğer üç boyutta başarı sağlanmasının ana koşuludur. Ancak, müşteriler ve tedarikçiler cephesinde üst yönetimin konuya önem vermesi ve bazı toplam kalite teknik ve araçlarının kullanılması ile başarı sağlanması mümkündür. Fakat konuya çalışanlar cephesinden bakıldığında, üst yönetimin hem organizasyonel yapılanmada hem de yönetsel sistemlerde köklü değişimlere yönelmesi, kaynak ayırması ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinmesi gerekmektedir.


64110 kez görüldü, 589 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi