Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 578 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0270.x

Üniversite Öğrencilerinde Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliğinin Cinsiyet Rolü Değişkenine Göre İncelenmesi
Doç. Dr. Diğdem M. SİYEZ-Reziwanguli YUSUPU
Dokuz Eylül Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin cinsiyet rolüne göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırma grubunu Dokuz Eylül Üniversitesi`nde lisans eğitimine devam eden 327 (193 kız, 134 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kariyer Geleceği Ölçeği, BEM Cinsiyet Rolleri Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin cinsiyet rolüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek için Tek Yönlü varyans analizi yapılmıştır. Farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, maskülen ve androjen cinsiyet rolüne sahip üniversite öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin feminen ve belirsiz cinsiyet rolüne sahip üniversite öğrencilerinden daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kariyer Uyumluluğu, Kariyer İyimserliği, Cinsiyet Rolü, Üniversite Öğrencileri. Abstract


The aim of this study was to examine whether or not there have any differentiation of career adaptability and career optimism among university students according to the gender role variable. The participants consisted of 327 (193 females, 134 males) university students from Dokuz Eylul University. Participants completed the Turkish version of the Career Future Inventory, BEM Gender Roles Inventory, and information sheet. To examine the differentiation of career adaptability and career optimism according to the gender role was performed the one-way ANOVA analysis. Also Tukey`s test was performed to determine the source of the difference. Results showed that career adaptability and career optimism scores of university students who belonged masculinity and androgny gender roles higher than others. To sum up, career adaptability and career optimism differed by gender role, university students possess an obvious gender role is extremely important to the future of their career, so this studies advised to give attention to the gender role in education. Keywords: Career Adaptability, Career Optimism, Gender Role, University Students.

62280 kez görüldü, 2662 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi