Yıl: 2015/ Cilt: 17 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 576 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2015.0268.x

Rekabet Eden Değerler Modeliyle Örgüt Kültürü İncelemesi: Kamu Kurumunda Görgül Bir Araştırma
Yard. Doç. Dr. Aytül Ayşe ÖZDEMİR
Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Eko. ve End. İliş. Bölümü

Özet


Bu çalışmada, örgütlerde birbirinden farklı kültürlerin de var olabileceği görüşünden hareketle Türkiye`de faaliyette bulunan ve köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye İş Kurumu`nda (İŞKUR) örgüt kültürü profili araştırılmaktadır. Özellikle son dönemde kamu yönetimi anlayışının değişmesi gerektiği söylemi ve buna dönük eylemlerin çalışanların örgüt kültürü algısını nasıl etkilediği Rekabet Eden Değerler Modeliyle anket yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeğin öngörülen kuramsal modele uyumu doğrulayıcı faktör analiziyle tespit edilmiş ve modelin örgüt kültürünü incelemek için kullanılabileceğini göstermiştir. Girişimci kültür, pazar kültürü, bürokrasi ve klan kültürü olmak üzere dört farklı boyutun toplam faktör skorları hesaplanmış; kutu grafikleri incelendikten sonra İŞKUR`da baskın bir kültür boyutuna rastlanmamıştır. Anahtar Kelimeler:

Örgüt Kültürü, Rekabet Eden Değerler Modeli, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı. Abstract


Following the view that organizations may have different cultures, this study examines the profile of organizational culture in Turkish Labor Agency (ISKUR); a fundamental public organization operating in Turkey. Based on the recent debates that indicate the need of change on the public management understanding and the effects of these activities on the employees` perception of organizational culture are analyzed by questionnaire method with Competing Values Model. The fitness of the scale to the theoretical model is determined by using confirmatory factor analysis and the empirical findings of this analysis specifies that the model can be used to describe organizational culture. Sum of factor loadings of each culture, respectively adhocracy, market, hierarchical and clan culture, is calculated. Examining box graphics and factor loadings point out that there is no dominant type of culture in İŞKUR. Keywords: Organizational Culture, Competing Values Framework, New Public Management Understanding.

62164 kez görüldü, 2764 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi