Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 3 Sıra: 9 / No: 518 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0233.x

The Relationship Among Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior -A Research Study On Call Center Employees
Eda KILIÇ
Uludag University, PhD Student

Abstract

The aim of this study is identified the relationship among organizational commitment, organizational citizenship behavior and their dimensions and the affect of the relationship on call center employees. The questionnaire method has been chosen as data collection. The research population has been consisted of call center employees who worked in the Bursa and İstanbul. In the research sample has been consisted of 251 call center employees who is performing a call center in Bursa and three call centers in İstanbul. The study has two parts. In the first part, the conceptual framework of organizational commitment and  organizational citizenship behavior and in the second part, findings and results are ranked as. This research results indicated that a high level positive relation among organizational commitment and organizational citizenship behavior.

Key words: Organizational commitment, organizational citizenship behavior, call center

63537 kez görüldü, 4319 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi