Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 3 Sıra: 0 / No: 513 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0228.x

Uluslararası Çalışma Örgütü ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Değerlendirme
Yard.Doç.Dr.Pınar SOYKUT SARICA
Işık Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Özet
Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uzmanlar Komitesinin Türk Çalışma Hukukuna yönelik süregelen eleştirileri olanaklar ölçüsünde bertaraf etmeye yönelik değişiklikleri gerçekleştirerek yasalaştırılmıştır. Üçlü danışma kurulu mekanizması yoluyla gerekli kararlar alınmış UÇÖ sözleşmeleri ile uyumlu hale getirilmiş 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu adını almıştır. Ülkemizin çıkarları açısından kuşkusuz çeşitli yararlar sağlayacak olan yasa, öncelikli olarak ülkemizin çalışan ve endüstri ilişkileri sisteminin çağdaşlaşması açısından önemlidir. Bu çalışmada yasa, hem UÇÖnün kuruluş felsefesine ve amaçlarına uygunluğu, hem de tartışmaya açık noktaları bakımından genel bir değerlendirme ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: UÇÖ, toplu sözleşme yetkisi, örgütlenme özgürlüğü, grev

Abstract
International Labor Organization (ILO) the Committee of Experts on going the criticism of Turkey’s labor legislations law, performing changes is aiming to eliminate accordance with the possibilities enacted new law. The necessary decisions sustained through tripartite advisory board mechanism and legislature has finally enacted the new industrial relations legislation into conformity with ILO norms which is important to modernization of employee and industrial relations system, the Labor Unions and Collective Agreements Act No. 6356. Doubtlessly, act will provide several benefits in terms of interests of our country. In this study evaluates the law in terms of not only ILOs compliance with the philosophy and the objectives of the organization but also the points open for discussion.

Keywords: ILO, authorization for collective bargaining, freedom of association, right to strike

63470 kez görüldü, 5029 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi