Yıl: 2013/ Cilt: 15 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 502 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2013.0219.x

The New Approaches on Traditional Social Policy Instruments: Greening Housing Policy
Assist.Prof.M.Çağlar ÖZDEMİR

Abstract
This study aims to look at the housing policy which is one of the most important instruments of social policies from the perspective of green economics. The study begins to form the connection between the structure of traditional social policy and green economics then continue how the housing policy will be sustainable in this theoretical basis framework is discussed. In this study, it is emphasis that, even though traditional social policy objectives can be reached, the new approaches will be needed to be sustainable. Especially the measures, for efficient use of resources, which are failing in the world, need to be applied in houses, and obligation to establish self-sufficient buildings, hometowns and regions has been drawn attention to. It has been indicated that the high cost of this process will fall down because of evolving and cheaper technology day by day.

Keywords:       Social Policy, Green Economics, Sustainability, Housing Policy, New Approaches

Özet

Bu çalışma sosyal politikaların en önemli araçlarından biri olan konut politikasına yeşil ekonomi perspektifinden bakmayı amaçlamaktadır. Çalışma, geleneksel sosyal politika yapısı ile yeşil ekonomi arasındaki bağı oluşturarak başlamaktadır. Ardından bu teorik temel çerçevede konut politikasının nasıl sürdürülebilir olacağı tartışılmaktadır. Çalışmada, geleneksel sosyal politika hedeflerine ulaşılabilse de bunun sürdürülebilir olması için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulacağına vurgu yapılmaktadır. Özellikle dünyada hızla tükenen kaynakların etkin kullanımına yönelik tedbirlerin konutlarda da kullanılması gerektiğine, kendi kendine yeten konutların, sitelerin, bölgelerin oluşturulmasının zaruretine dikkat çekilmiştir. Bu sürecin yüksek maliyetlerinin ise her gün gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayasinde düşeceği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler:           Sosyal Politika, Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Konut Politikası, Yeni Yaklaşımlar


62853 kez görüldü, 2242 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi