Yıl: 2012/ Cilt: 14 Sayı: 1 Sıra: 9 / No: 475 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2012.196.x

İşletme Stratejisi ve Performans Yönetimi İlişkisi: Strateji-Yapı Perspektifi
Yrd.Doç.Dr.Mert AKTAŞ

Özet
Bu araştırmada daha önce ele alınmayan performans yönetimi ile işletme stratejisinin ilişkisi ele alınıp incelenmiştir. Bu ilişki ele alınırken, tartışma Porter’ın(1980) düşük maliyet liderliği ve farklılaşma olmak üzere iki temel işletme seviyesindeki jenerik stratejiler yönü ile ele alınmıştır. Bu stratejilerin performans yönetiminin üç temel aşaması olan hedef kurma, değerlendirme ve ödüllendirme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucu olarak, maliyet liderliği stratejisinde örgütsel dizaynın parçası olarak sert performans yönetimi uygulamalarının öne çıkacağı, öbür tarafta ise farklılaşma stratejisi izleyen firmalarda ise mülayim performans yönetimi uygulamalarının kullanılacağı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşletme stratejisi, performans yönetimi

Abstract
In this paper the relationship between organizational strategy and performance management is investigted. In this research Porter’s (1980) cost leadership and differentation is taken as two main business level strategies. And its impact on goal setting, performance appraisal and reward as three main steps of performance management is investigated. As a result of theoretical framework it is stated that cost leadership strategy will bring the use of hard performance management practices and differantion strategy will require soft performance management practices.

Keywords: Business strategy, performance management

62064 kez görüldü, 2847 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi