Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 4 Sıra: 2 / No: 469 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0187.x

Trade Unions As Employers: The Case Of Union Experts In Turkey
Assoc.Prof.Dr. Banu UÇKAN

Özet
Sendikalar, çalışanların yalnızca çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan örgütler olarak değil, aynı zamanda işveren olarak da çalışma hayatının içinde yer almaktadır. Sendikaların ölçekleri büyüdükçe ve işlevleri karmaşıklaştıkça, istihdam ettikleri ofis çalışanlarının, danışmanların ve uzmanların sayısı da artmaktadır. Bu makale, sendika uzmanlarının çalışma koşulları, sorunları, sendikalaşma eğilimleri ve sendika yöneticileri ile olan ilişkileri üzerinde odaklanarak sendika uzmanlarının genel bir profilini çizmeyi ve sendikaların işveren rolünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Diğer bir ifadeyle bu makalenin temel amacı, ücretli çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan sendikaların, kendi çalışanlarının hak ve çıkarlarını ne ölçüde koruduğunu, anket ve derinlemesine görüşme yöntemlerini kullanarak tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: sendika uzmanı, sendikacılık, endüstri ilişkileri

Abstract
Trade unions are not only the associations of workers for the purpose of improving the conditions of their working life, but are also one of the employers. As trade unions grew in size and complexity, the number of clerical staff, consultants and experts has been increasing. This article aims to describe a general profile of the union experts and examine the roles of trade unions as employers by focusing on working conditions, problems and unionisation trend of union experts and also the relationship between union experts and union executives in Turkey. In other words, the main objective of the paper is to discuss to what extent the unions which are continuous associations of wage earners for the purpose of improving the conditions of their working life, protect and improve their own employees’ rights and interests by using both survey technique and in-depth interviews.

Keywords: union expert, trade unionism, industrial relations

62139 kez görüldü, 4794 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi