Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 3 Sıra: 2 / No: 463 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0181.x

Sosyoloji, Politika ve Ekonomi [SPE]` Bölümüne Doğru: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Model Önerisi
Arş.Gör.Dr.Taner AKAN
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet
Çalışma ilişkileri ve sosyal politika disiplinleri, günümüz itibariyle, 21. yüzyıldaki geleceği açısından, sosyal bilimler alanındaki yeri ve önemini, reelpolitiğin yarattığı baskıları aşacak yeni bir [re]vizyon yaratarak korumak ya da halihazırda varolan mikro ölçek eksenli yönelimini sürdürerek metodolojik fırsat alanındaki erimeyi derinleştirmek gibi kritik bir yol ayrımında bulunmaktadır. Bu disiplinlerin fırsat alanındaki erimenin, yakın gelecek düzleminde, bu alanlarda yapılan çalışmaların modern sosyo ekonomi politiğin bileşenlerini özgün makro perspektiflerle analiz eden ve bu analizleri somut pratik [mikro] açılımlara dönüştürebilen bir dinamizm yaratması ile durdurulabileceğini öngören bu çalışma, bu tür bir dinamizmin nasıl yaratılabileceğine ilişkin bir analizi, metodoloji-müfredat ve gelecek üçgeninde yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma İlişkileri, Sosyal Politika, Sosyo Ekonomi Politik, Metodoloji, Müfredat

Abstract
In terms of their future in the 21st century, the labor relations and social policy disciplines are nowadays on an overcritical turning point where their laborers will either redeem their scope and strategic position in social sciences through trenscending the pressures of realpolitic, or speed up the rapid meltdown in their methodological scope due to perpetuating their drift into micro direction. Suggesting that the so-called meltdown can only be surpassed by means of the fact that the studies on these academic areas pave the way for an influential dynamism to analyse the constituents of modern socio political economy via macro approaches proper to these areas and turning these analyses into practical [micro] formulas, this paper initiates to make such an analysis within the triangle of methodology, curriculum and the future.

Keywords: Labor Relations, Social Policy, Socio Political Economy, Methodology, Curriculum

63648 kez görüldü, 3303 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi