Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 4 / No: 448 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0164.x

İşsizlik Ve Yoksulluk Sorununu Çözmeye Yönelik İstihdam/Gelir Garantisi Politikalarının Uygulanabilirliği: Antalya Örneği
Doç.Dr.Sayım IŞIK, Yrd.Doç.Dr. Mehmet MERT

Özet
Bu çalışma, işsizlik ve yoksullukla mücadelede istihdam/gelir garantisi politikalarını, bazı ülke deneyimlerini ve Antalya örneğini tartışmaktadır. Bu deneyimlerden hareketle bu politikaların Antalya ölçeğinde uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk problemleri, kapitalist ekonomilerin temel kurumsal özellikleridir.  Piyasalar, çalışmak isteyen fakat iş bulamayanlar için yeteri kadar istihdam yaratamadığında hükümetlere sosyal adalet ve eşitliği sağlamak için önemli rol düşmektedir. İstihdam ve gelir garantisi politikalarını savunanlara göre bu politikalar, kapitalist ekonomilerde tam istihdamın sağlanmasına yardım edebilir. Uluslararası deneyimler ise bu politikaların finansal açıdan uygulanabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda Antalya ölçeğinde istihdam ve gelir garantisi politikalarının finansal olarak uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Antalya örneği, finansal uygulanabilirlik açısından uluslararası deneyimleri desteklemektedir. Anahtar sözcükler: istihdam garantisi, gelir garantisi, işsizlik, yoksulluk, Antalya.

Anahtar Kelimeler: istihdam garantisi, gelir garantisi, işsizlik, yoksulluk, Antalya.

Abstract
  This paper discusses employment/income guarantee policies for alleviating unemployment and poverty, some international experiences of goverment job creation programs and case of Antalya. Unemployment and poverty  problems are permanent institutional features of capitalist economies. When markets are unable to generate sufficient numbers of jobs for people who want to work but cannot find employment, goverments should play a role in providing jobs or basic income to achieve  social justice and equity. Employment and income guarantee supporters suggest that goverment these policies might assist capitalist economies in attaining  and maintaining full employment. International experiences show that for a sovereign nation, there is no question of the financial affordability of these policies. In context of these experiences the paper examines financial feasibility of employment guarantee and income guarantee policies for Antalya. The case of Antalya supports these international experiences in regard to financial feasibility.  

Keywords: Employment guarantee, income guarantee, unemployment, poverty, Antalya.

62223 kez görüldü, 2932 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi