Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 5 / No: 444 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0165.x

Rekabet Avantajı Yaratmada Entelektüel Sermayenin Önemi
Dr.Yeter DEMİR, Dr.Erkan T. DEMİREL
İller Bankası , Fırat Üniversitesi

Özet
Değişim, rekabet ve küreselleşme olgularının yanında, bilginin kaynağının insan olduğu gerçeği, örgütler için insan sermayesinin önemini arttırmaktadır. Çalışanların örgütler için rekabet avantajı yaratan önemli bir değer olduğu, örgütün hem dış çevresi, hem de yöneticileri tarafından kabul edilmektedir. Bu bağlamda entelektüel sermaye ve onun rekabet avantajı yaratmadaki etkisi, çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu yeteneklerin entelektüel sermaye olarak örgüt bünyesinde değerlendirilmesi günümüz örgütlerinin önemli eğilimleri arasındadır. Örgütlerdeki entelektüel sermayenin rekabet avantajı yaratmadaki etkilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada öncelikli olarak rekabet ve entelektüel sermaye kavramlarının netleştirilmesine yönelik bir çerçeve sunulmaya çalışılacaktır. Daha sonra entelektüel sermayenin rekabet avantajı yaratmadaki rolü ve başarı koşulları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Rekabet Avantajı, Rekabet Gücü, İnsan Sermayesi, Entelektüel Sermaye

Abstract
In addition to change, competition and globalization, the reality that human is the resource of the information intensify human capital for organization. Employees who obtain competition advantage to organizations are regarded as a important component by executives and external environment of organizations .In this sense, entellectual capital and it’s impact that create competation advantage are major for present organizations. In the article that aims to examine the advantages of entellectual capital primarily, a framework that clarifies conception of competition and entellectual capital is presented. Then the role of entellectual capital and ıt’s successful circumstances are analysed.

Keywords: Competition, Competition Advantage, Competition Capability, Human Capital, Intellectual Capital

64642 kez görüldü, 3114 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi