Yıl: 2011/ Cilt: 13 Sayı: 1 Sıra: 6 / No: 442 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2011.0166.x

Türk Örnekleminde Algılanan Dışsal Pretij Ve İş Değişkenleri İlişkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma
PhD. Aydem ÇİFTÇİOÄžLU,PhD. Zeyyat SABUNCUOÄžLU

Özet:
Örgütsel davranış yazınında algılanan örgütsel prestij, çalışanların örgütlerine ilişkin olumlu tutumlar ve davranışlar geliştirilmesinde sağladığı faydalar nedeniyle oldukça ilgi çeken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda çalışmada Türk çalışanların örgütlerine ilişkin algıladıkları dışsal presatij ile çalıştıkları örgüte ilişkin tutumları arasındaki çoklu ilişki tartışılmaktadır. Araştırma bulguları, batılı araştırmalara benzer biçimde, algılanan dışsal (örgütsel) prestijin duygusal bağlılık üzerinde iş tatmini ve örgütsel özdeşleşmenin kısmı aracı rolü ile etkili olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca, iş atatmini ve örgütsel özdeşleşmesi olan çalışanların, çalıştıkları kurumu daha prestijli görme eğiliminde olduklarına işaret etmektedir. Çalışmada araştırma bulgularının yorumuna ve bu kapsamda yürütülecek gelecek çalışmalara ilişkin ömerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Algılanan dışsal prestij , duygusal bağlılık, örgütsel özdeşleşme,iş tatamini, itibar, hiyerarşik regresyon analizi

Abstract
Perceived external prestige (PEP) is an interesting topic in the organizational behavior literature, due to its role on constitutes positive attitudes and behaviors. The purpose of this paper is to study the mutual interaction between employees’ perception of the external prestige of their working organization and their attitudes toward organization in Turkish context. The results showed that impact of PEP on affective commitment is partially mediating by job satisfaction and organizational identification which was overlap with western research finding. We also discover a relationship that employees who have job satisfaction and identification tend to see their organization more prestigious and more favorable. Implications of the findings and suggestions for future studies are also discussed.

Keywords: perceived external prestige, affective commitment, organizational identification, job satisfaction, Reputation, hierarchical regression analysis

62489 kez görüldü, 2605 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi