Yıl: 2010/ Cilt: 12 Sayı: 4 Sıra: 3 / No: 426 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0157.x

Eğitimin İkinci Nesil Gençlerin İstihdamına Etkisi Üzerine Bir Tartışma: Londra` da Yaşayan Türk Gençler Örneği
Yrd.Doç.Dr.Pınar ENNELİ

Özet
Bu makalede, Almanya’daki Türk toplumuna veya İngiltere’de yaşayan diğer azınlık gruplarına kıyasla üzerinde pek çalışılmamış bir grup olan Londra’da yaşayan Türk gençlerinden yola çıkılarak, eğitim dereceleri ile istihdam arasındaki ilişki yukarı hareketlilik bağlamında irdelenecektir. Makale, Londra’da oturan ve yaşları 16 ile 23 arasında değişen 250 katılımcı ile 2002 yılında yapılmış olan bir araştırmanın bulgularına dayanmaktadır[i]. Veriler, anket uygulaması ve sonrasında yapılan derinlemesine mülakat ve odak grup tartışmaları vasıtasıyla toplanmıştır. Bu çerçevede, makalenin ana bulgusu, etnik azınlıklardan gelen gençlerin yukarı hareketliliği için eğitimin önemli, ama tek koşul olmadığı, iş piyasasının sunduğu olanakların daha öne çıktığıdır. Hatta, iş piyasasının doyurucu olanaklar sağlamadığı durumlarda, makalede “alternatif istihdam” diye adlandırılan suç grupları ve çetelerin eliyle, gençlerin aşağıya doğru hareketliliğinin önünün açıldığı vurgulanacaktır. [i] Bu araştırma JRF tarafından desteklenmiştir. Raporu da yine JRF tarafından kitap olarak basılmıştır .  Bu araştırmayı desteklediği için JRF’e, proje başkanı olan Tariq Modood’a ve ekipte olan Hariet Bradley’e çok teşekkür ederim. Ayrıca, araştırma süresince katılımlarını ve desteklerini esirgemedikleri için, gençlere ve ailelerine de teşekkür ederim.

Anahtar Kelimeler: Türk gençliği, Londra, azınlık gençliği, eğitim, istihdam

Abstract
The article will focus on the relationship between educational attainment and labour market achievement as a way of upward mobility, in the case of Turkish young people who are relativelly under studied group compared to their counterpart in Germany or other minority young people living in Britain. The article is based on a research conducted in 2002 with 250 young people aged between 16 – 23. The research has multiple stages. A survey was followed by in-depth interviews and focus group discussions. In this article, it will be argued that educational achievement is an important, yet not enough and only tool to get a good job in the labour market as a way of upward mobility. Employment opportunities offered in the labour market is as important as educational achievement to provide a posibible upward mobility. Indeed, if these opportunities are not on the table, the void will be filled by what be called in this article as an “alternative employment” that is a kind of downward mobility through gangs and criminal activities.

Keywords: Turkish young people, London, minority young people, education, employment

62346 kez görüldü, 2159 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi