Yıl: 2009/ Cilt: 11 Sayı: 1 Sıra: 7 / No: 353 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2009.0095.x

İşletmecilik Eğitiminin Bireyin Girişimci Niteliklerinin Geliştirilmesine Etkileri
Adnan Akın,İsrafil Zor
Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet:

Bu çalışmada, öncelikle, işletmecilik eğitimi veren eğitim programlarının içeriği disipline olmuş şekliyle ortaya konmakta, daha sonra, üniversitelerde yapılan araştırmaların bulguları istatistiksel analize tabi tutulmaktadır. Çalışmada, bireyin sahip olduğu girişimcilik yeteneklerinin, üniversitelerdeki işletmecilik eğitimi ile sonradan geliştirilmesine yönelik öğrenci algılamaları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, işletmecilik eğitim programlarının girişimcilik niteliklerini geliştirdiğine dair öğrencilerin algılamalarının varlığı tespit edilmiştir.  Bununla birlikte, diğer bir bulgu da, kamu üniversitelerine oranla, vakıf üniversitesindeki öğrencilerinin bağımsız iş yapma çalışma teşebbüsünde bulunma eğilimlerinin daha fazla olduğudur.
           
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Birey, Eğitim, Geliştirme
 
  
Abstract
In this study, firstly, the content of education programs providing business courses is explained in their conceptualized forms, and then, the results of the field studies conducted at various universities are subjected to statistical analysis. Student perceptions of developing entrepreneurship abilities possessed by the individual through business education received at the university are questioned in the study. It has beeb found as a result of the research that, according to students’ perception, business administration education programs contribute to the developing of enterpreneurship qualifications. Nevertheless, it has been found that students of private universities have more tendency of forming her own business in comparison with students of state universities. 
 
Key Words: Entrepreneurship, Individual, Training, Developing.43453 kez görüldü, 2513 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2021 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi