Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 3 Sıra: 6 / No: 339 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0081.x

Boş Zamanın Manipülasyonu Ve Çalışma
Dr. Umut OMAY
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Abstract:

Leisure time is defined today, different from its first usage, as the time period which is out of individuals working time. Thus, it is possible to claim that working as a great effect and even it has the power to determine the leisure time. But, the leisure time which is defined by working, is a concept not only effects the indivuals but also all the members of the society. On the other hand, leisure time, has been led to consuming in order to take the current ruling economic system under guarentee. In other words, the leisure time, defined by the system, has been manipulated for proning the permanence of the system by containing the consuming processes. The purpose of this article is to propose a new term “the manipulation of leisure time” to the labour relations and labour sociology literature.and to show the relation between the manipulation of Leisure Time and working in a theoretical framework.

 Key Words: Leisure Time, Consuming, Manipulation of Leisure Time, Working, Manipulation of Working.

 Özet:

Boş zaman kavramı ilk kullanımdan farklı olarak bugün daha çok bireylerin çalışma süreleri dışında sahip oldukları zamanı ifade etmektedir. Dolayısıyla bireylerin yaşamları üzerinde çalışmanın büyük etkisi olduğu, boş zamanın bile çalışma tarafından belirlendiğini söylemek mümkündür. Ancak, çalışma aracılığıyla tanımlanan boş zaman sadece çalışan bireyleri değil, toplumun bütün bireylerini ilgilendiren ve içine alan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan, boş zaman, hakim ekonomik sistemin işleyişini garanti altına alacak biçimde tüketime yönlendirilmiş bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, sistem tarafından tanımlanan boş zaman, sistemin devamlılığının sağlanması amacına yönelik olarak tüketim faaliyetlerini de içerecek şekilde manipüle edilmektedir. Bu makalenin amacı, çalışma ilişkileri ve çalışma sosyolojisi literatürüne “boş zamının manipülasyonu” kavramını kazandırmak ve “boş zamanın manipülasyonu” ile çalışma arasındaki ilişkiyi teorik bir çerçeve aracılığıyla göstermektir.

Anahtar Sözcükler: Boş Zaman, Tüketim, Boş Zamanın Manipülasyonu, Çalışma, Çalışmanın Manipülasyonu.


62369 kez görüldü, 6989 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi