Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 3 Sıra: 5 / No: 338 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0080.x

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci Bağlamında Avrupa Birliği'nin Göç Politikası Ve İstihdam Stratejisi
Dr. Barış ÖZDAL
Uludağ Üniversitesi - İİBF - Uluslararası İlişkiler Bölümü

Abstract:

Underemployment and high unemployment rates observed in the member states of the European Union (EU) as of 1990’s, have required certain measures to be taken both by the EU member states and by the EU institutions in order to prevent foreign labour force immigration. However, due to their aging and diminishing population, the EU member states still carry on their attempts to provide the labour force which they need both for the jobs requiring high skilled workers and for the jobs requiring lower skilled workers.

In this context, this study analyses the migration policy of the EU and its employment strategy and examines their effects on the Turkey’s EU membership process.

 Key Words: Turkey, European Union, Employment, Immigration, European Employment Strategy

 Özet:

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 1990’lı yıllardan itibaren görülmeye başlayan düşük istihdam ve yüksek işsizlik oranları, gerek AB üyesi ülkelerin gerekse AB kurumlarının yabancı işgücü göçünü önlemek için bir takım tedbirler almasını gerektirmiştir. Ancak, Birlik üyesi ülkelerin, yaşlanan ve azalan nüfuslarının baskısıyla hem özellik isteyen hem de basit işlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları işçi açığını AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerden temin etme girişimi de halen devam etmektedir.

Bu bağlamda çalışmamızda öncelikle AB’nin göç politikası ve istihdam stratejisi analiz edilmiş ve bu politika ve stratejilerin Türkiye’nin AB üyelik sürecine etkileri irdelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, İstihdam, Göç, Avrupa İstihdam Stratejisi


62465 kez görüldü, 5562 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi