Yıl: 2008/ Cilt: 10 Sayı: 3 Sıra: 1 / No: 334 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2008.0076.x

Gemi İnşaatında Tasarım Performansını Etkileyen Faktörler
Doç.Dr. - Bülent SEZEN M.Sc. Aziz Alper KURULTAY
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi

ÖZET: Çalışmada çelik konstrüksiyonlu ticari gemilerin tasarımında ve inşasında yalın felsefenin önemi incelenmiştir. Çelik gemi inşası, ürün çeşitliliğinin fazla olduğu proje tipi üretim sektörüdür. Bu sektörün tasarım aşamaları, gemi özelliklerinin müşteri ihtiyaçlarına göre belirlenmesini ve üretim sürecinin bu özelliklere bağlı olarak oluşturulmasını kapsamaktadır.

 Çalışmada, çelik gemi tasarımında ve inşasında hangi yalın tasarım ilkelerinin daha etkili olduğunun belirlenmesi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, maliyetlerin düşürülmesi, israfların azaltılması, işlem zamanlarının kısaltılması için kullanılabilecek uygulamalar tanımlanmıştır. Araştırmada, belirtilen amaçlara ulaşabilmek maksadıyla literatürde sıklıkla rastlanan faktörlerin yanında standartlaşma seviyesi, yerlileştirme çalışmaları gibi faktörler belirlenmiştir. Analiz modeli oluşturulmuş, sonra hipotezler tanımlanmıştır.

 Araştırma neticesinde Türk Çelik Gemi İnşa Sanayisi’nde Yalın Tasarım ilkelerinin üretime etkisi ve işlem sürelerinin kısaltılması, israfların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi için hangi faktörlerin etkili olabileceği etki ağırlıklarıyla belirlenmiştir. Sonuçlar genel olarak literatürde daha önceden yapılan araştırmalara paralellik göstermektedir. Ancak, beklenenin aksine, yerlileştirme çalışmalarının maliyetler, israflar ve üretim sürelerinin azaltılması üzerinde pozitif etkisi olmadığı sonucu elde edilmiştir.

 Anahtar Sözcükler: Yalın Felsefe, Yalın Üretim, Yalın Tasarım, Çelik Konstrüksiyonlu Gemi İnşası, Tasarım Performansı 

Abstract:

This research study questions the importance of lean philosophy in steel structured commercial ship design and shipbuilding. Shipbuilding is unique ‘project type’ manufacturing industry which encompasses a lot of product variety. Design phases related to this industry includes specifications which are determined according to the customers’ requirements as well as the manufacturing processes which are based on these requirements.

 The research aims to determine the lean design principles which primarily affect steel ship design and shipbuilding. With this goal, the study identifies what kind of practices can be used for cost, lead time, and waste reduction. In addition to the widely-used factors in past research, the constructs of “standardization level” and “use of national suppliers” were developed to achieve the research goals. The analysis model was created and the hypotheses were defined.

 In the findings, the key factors and the effect size of each factor for cost, lead time and waste reduction in conjunction with the effect of lean design principles were determined in the Turkish Steel Shipbuilding Industry. The results agree with the general established conclusions of previous research. However, in contrary to the expectations, “use of national suppliers” was found to have no positive effect on reducing cost, waste and lead time.

Keywords

Lean Philosophy, Lean Production, Lean Design, Steel Structured Ship Building, Design Performance
62153 kez görüldü, 4178 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi