Yıl: 1999/ Cilt: 1 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 3 /     DOI:

Ekonomik Ve Sosyal Konseylerin Parlamenter Sistemdeki Yeri
Araş.Gör. Ahmet SEVİMLİ
Uludağ Üniversitesi - İ.İ.B.F. - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Parlamenter sistemin köklerinde liberal bireyci düşünce vardır.  Dolayısıyla parlamenter sistemin ilkeldeki sorunu siyasal demokrasinin kurulması ve işletilmesidir.  Bu anlayışa göre iktidarın kaynağını, bireylerin toplamından daha aşkın bir kavram olan ulus oluşturur.

inde yayınlanmıştır.


63153 kez görüldü, 563 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi