Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 1 Sıra: 3 / No: 252 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0020.x

Yedekleme Planlaması
Öğr.Gör. Gökçe ÖZDEMİR
Yaşar Üniversitesi

ÖZET

Özellikle bilgi çağının hızla değişen rekabet ortamında, yedekleme planlaması, bir işletmenin başarısını ve sürekliliğini sağlayan önemli bir faktör olarak dikkati çekmektedir. Yedekleme planlaması, önceleri sadece aile şirketlerinde uygulanabilir bir model olarak görülmekle birlikte, şimdilerde tüm şirketlerin insan kaynakları departmanı önderliğinde önemle ele alınan bir uygulamadır. Yedekleme planlaması, daha çok üst yönetim  ve piyasada bulunması zor olan elemanlara yönelik bir uygulamadır. İşletmenin kilit noktalarında çalışanların istifa etmeleri veya işten çıkarılmaları durumunda işletmenin işini kolaylaştırıcı bir önlem niteliğindedir. Çünkü söz konusu durumlarda, işletme faaliyet ve işlerinin hiçbir aksama olmadan devam etmesi için boşalan koltuğun en hızlı şekilde doğru kişi ile doldurulması gerekmektedir. Yedekleme planlaması; bir işletmenin yönetici kademesindeki ani değişim durumları ile en etkili şekilde başa çıkabilmeyi ve değişimin etkilerinden en az zarar ile sıyrılmayı hedeflemektedir. Bu nedenle vizyon sahibi işletmeler yedekleme planlamasını önemserken, diğerleri ise uygulanabilir nitelikte bulmadığından yedekleme planlaması çalışmalarını yapmamaktadırlar. Makalemizde, yedekleme planlaması kavramına açıklık kazandırmak ve ayrıntılı bir tanımlama yaparak, işletmeler açısından önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yedekleme, Planlama, Başarı, Yönetim, Örgüt, İnsan Kaynakları

ABSTRACT

Especially in a changing competitive environment of information age, succession planning draws attention as an important factor which maintains the achievement and permanence of a business enterprise. Although succession planning was previously regarded as a model applicable only to family firms, nowadays it is considered as an important application by all the companies’ human resources departments’ leadership. Succession planning is mostly applied to the ones who are employed in top management and the ones who are hard to find in the market. It is considered as a precaution to ease the work, in case of the the organization’s key points employees’ dismissals or resigns. Because it is necessary to employ the right person rapidly so as to carry on the organization’s activities and works without any trouble. Sucession planning have the target of dealing with the abstacles of any sudden change in the key positions of the management. That’s why organizations which have vision choose to apply the succession planning whereas the others avoid from performing it, as for considering succession planning as a feasible method. This study aims to clarify and define the succession planning detaily as for emphasizing the importance of it, for the organizations.

Keywords: Success, Management, Organization, Human Resouces

62753 kez görüldü, 264 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi