Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 251 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0019.x

Kariyer ve Kültür: Kariyer Geliştirmede Temel ve Destekleyici Fonksiyonlar
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALTAY
Balıkesir Üniversitesi - Gönen Meslek Yüksekokulu

ÖZET

Kariyer geliştirme değerlendirildiğinde birey ve örgütün kariyer geliştirmeye etkileri ve katkıları dikkate alınmaktadır. Bu makalede, birey ve örgütün dışında yer alan ve “destekleyici fonksiyonlar” olarak isimlendirilebilecek, kültürden kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Makale, bu amaca yönelik olarak, kariyer geliştirmede temel ve destekleyici fonksiyonlardan oluşan bir yaklaşım sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kariyer Geliştirme, Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Bireycilik/Çoğulculuk, Erkeklik/Dişilik.

ABSTRACT:

Considering the career development, the effects and contributions of individual and organization are taken into consideration. Apart from individual and organizational factors, there may be other factors which can be called as “supporting functions” originating from culture, are emphasized in this article. The article proposes an approach including fundamental and supporting functions in career development.

Key Words: Career Development, Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism/Collectivism, Femininity/Masculinity

62821 kez görüldü, 435 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi