Yıl: 2006/ Cilt: 8 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 250 /     DOI: 10.4026/1303-2860.2006.0018.x

Sosyal Politika Ve Sosyal Sermaye: Sosyal Sermayenin Sosyal Politikaya Etkileri Konusunda Bir Değerlendirme
Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir ŞENKAL
Kocaeli Üniversitesi - İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Abstract

The relationship between social policy and social capital is of importance due to the fact that both focus on realizing social development. Social capital is functional in facilitating the implementation of social policies. In most countries, serious attempts have been put into force in order to develop the relationship betwen social policy and social capital; especially in underdeveloped countries, the importance of social capital tends to drastically increase.

Key Words : Social Policy, Social Capital, Social Development, Civil Society
 
Özet

Sosyal politika ve sosyal sermaye arasındaki ilişki her ikisinin toplumsal kalkınmayı gerçekleştirme hedefine yönelmeleri açısından önemlidir. Bu süreçte sosyal sermaye sosyal politika açısından önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Günümüzde sosyal sermaye sosyal politikaların uygulanma aşamasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Birçok ülkede bu ilişkiyi geliştirmeye yönelik ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle azgelişmiş ülkeler açısından sosyal sermayenin önemi daha da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Sosyal Sermaye, Sosyal Kalkınma, Sivil Toplum, Refah

63227 kez görüldü, 320 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi