Yıl: 1999/ Cilt: 1 Sayı: 1 Sıra: 2 / No: 2 /     DOI:

Sosyal Diyalog - Temel Nitelikleri Ve Türkiye'de Sosyal Diyaloğa İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Dr. Özlem IŞIÄžIÇOK
Uludağ Üniversitesi - İ.İ.B.F. - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

GİRİŞ

Endüstri ilişkileri sisteminde barış ve istikrarın sürekliliğinin sağlanmasında, bu sistemin aktörleri olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında karşılıklı diyalog ve işbirliğine dayalı uyum büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim, 2000’li yılları karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde; küreselleşme sürecinin her alanda yarattığı köklü değişim ve yoğun uluslararası rekabet koşullarında bu durum giderek çok daha önemli hale gelmiştir. Ekonomik ve siyasal sistemin bir alt sistemi olarak tanımlanan endüstri ilişkileri sistemi de bu değişimden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle; tüm ülkelerin endüstri ilişkileri sisteminde işçi-işveren-hükümet temsilcileri arasında karşılıklı diyalog, işbirliği ve uyuma her zamankinden daha fazla gereksinim duyulmaktadır. 


64318 kez görüldü, 2026 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi