Yıl: 1999/ Cilt: 1 Sayı: 1 Sıra: 1 / No: 11 /     DOI:

Teknolojik Devrim - Internet
Araş. Gör. Aşkın KESER
Uludağ Üniversitesi - İ.İ.B.F. - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 Günümüzde çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Özellikle bu değişim bilgi teknolojilerinde daha hızlı görülmektedir. Bilgi teknolojilerinde dikkati çeken en önemli gelişme bilgisayar teknolojisi ve bununla birlikte gelişen Internet teknolojisidir.


63270 kez görüldü, 567 kez indirildi.

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2024 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi