YIL: 2019 / CİLT: 21 SAYI: 2
1
Psikolojik Güçlendirmenin Değişime Yatkınlık Üzerindeki Etkileri
Arş. Gör. Irmak AKSOY, Dr. Öğr. Üyesi Ebru TOLAY
2
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Sendikal Faaliyetler ve Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Elbeyi PELİT, Öğr. Gör. Esra KATIRCIOĞLU
3
Developing A Scale of Talent Management: A Study on Telecommunication Professionals in Turkey
Dr. Muhammed Esat ERDOĞAN
4
Endüstri 4.0 ve Bu Paradigmanın Örgüt Yönetimi Üzerindeki Olası Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYTAR
5
Psikolojik Sağlamlığın, Tükenmişlik, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkçe Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama
Dr. Mehmet Fatih KARACABEY, Dr. Kıvanç BOZKUŞ
6
Güvencesiz Çalışma ve Mücadele Biçimleri Açısından José Luis Valle’nin Workers (İşçiler) Filminin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğba DOĞAN

<< --
 
EBSCO
PROQUEST
CABELLS DIRECTORY
INDEX COPERNICUS
SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
ASOS Akademia Sosyal Bilimler Index
Üye Girişi
DUYURULAR/HABERLER
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
Ampirik veriler, değerlendirme sürecinde hakem veya hakemler tarafından talep edilirse, yazar veya yazarlar ilgili verileri paylaşırlar.
Bu verilerin bir başka çalışmada kullanılmaması esastır.
© 2000 - 2019 İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi